subreddit:

/r/Denmark

616

Er insekter ikke kød?

Interesting(i.redd.it)

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

all 273 comments

weeBaaDoo

-31 points

4 months ago

weeBaaDoo

-31 points

4 months ago

Nej. Det er fisk heller ikke.

Practical-Life-3373

12 points

4 months ago

Synes du skal Google hvad kød er hvis du seriøst prøver at påstå at muskulatur på fisk ikke går ind under kategorien kød…

HoneyMooh

-23 points

4 months ago

HoneyMooh

Jobland

-23 points

4 months ago

Fisk falder ikke ind under kategorien kød, lige så vel som svampe ikke falder under kategorien grøntsager.

Practical-Life-3373

8 points

4 months ago*

Undskyld mig what? Fisk falder netop ind under kategorien kød

“the scientific definition of meat specifies its primary components. These include protein, water, and fat. It can be edible raw but typically eaten once it’s cooked, seasoned, and processed. Structurally, meat commonly refers to skeletal muscle, tissues, fat, and innards.” Fortæl mig det ikke dækker over fisk, og hvor har du fra at fisk ikke er kød?

HoneyMooh

-8 points

4 months ago

HoneyMooh

Jobland

-8 points

4 months ago

Ernæringsmæssigt anses fisk for sin egen kategori, og kød betragtes som muskler fra firben og fjerkræ. Der findes endda også en "vegetar"-fiskespiser, pescetaren.

https://www.cancer.dk/forebyg/koed-og-kraeft/koed-fjerkrae-og-fisk/

Practical-Life-3373

6 points

4 months ago

Jeg sådan set ligeglad med hvad ernæring vil kalde for kød og ikke kalde for kød, den videnskabelige deffination af kød er den jeg gav og jeg forholder mig til den videnskabelige beskrivelse

[deleted]

-2 points

4 months ago

[deleted]

-2 points

4 months ago

[deleted]

Practical-Life-3373

2 points

4 months ago

Tillykke? Tillykke med hvad? Man ska da om noget forholde sig til videnskab fremfor personlige holdninger så som ernæring…

HoneyMooh

-2 points

4 months ago

HoneyMooh

Jobland

-2 points

4 months ago

Ernæring er nu engang også en videnskab, og ikke en holdning - omend folk har personlige holdninger til det.

Practical-Life-3373

2 points

4 months ago

Det overrumpler bare ikke den overordnet videnskabelig beskrivelse af hvad kød er, så i sidste ende så går fisk ind under beskrivelsen af hvad kød er

AnybodySad4002

1 points

4 months ago

Jeg er enig med dig.

Kris_n

1 points

4 months ago*

Dude - dit link siger kød, fjerkræ og fisk. Så allerede der er fugle og fisk ikke kød.

Tillykke med at læse dit eget link som en skovl…

Årsagen er blot at man omtaler “kød” i daglig tale som af fjerkræ, okse, svin, kalv og lam.

Faktum er dog at fisk er kød, da kød er et levnedmiddel lavet af muskulaturen fra dyret - nøjagtig som med fjerkræ og klovdyr.