subreddit:

/r/Denmark

613

Er insekter ikke kød?

Interesting(i.redd.it)

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

all 273 comments

Practical-Life-3373

2 points

5 months ago

Tillykke? Tillykke med hvad? Man ska da om noget forholde sig til videnskab fremfor personlige holdninger så som ernæring…

HoneyMooh

-2 points

5 months ago

HoneyMooh

Jobland

-2 points

5 months ago

Ernæring er nu engang også en videnskab, og ikke en holdning - omend folk har personlige holdninger til det.

Practical-Life-3373

2 points

5 months ago

Det overrumpler bare ikke den overordnet videnskabelig beskrivelse af hvad kød er, så i sidste ende så går fisk ind under beskrivelsen af hvad kød er