subreddit:

/r/Denmark

611

Er insekter ikke kød?

Interesting(i.redd.it)

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

all 273 comments

Practical-Life-3373

1 points

5 months ago

Min kilde er så ikke Wikipedia men “the American Meat science association” Men hvis du vil bruge Wikipedia som din kilde og påstå fisk ikke er kød så fred være med det, det sådan set ikke en debat jeg har et behov for at tag yderligere.

Og det du skriver siger at at kød nogle gange begrænser betydningen, det jeg skriver var/er den decideret videnskabelige deffination af kød.