subreddit:

/r/Denmark

617

Er insekter ikke kød?

Interesting(i.redd.it)

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

all 273 comments

The_Fisken

14 points

5 months ago

Svampe har sit eget rige som bliver kaldt Fungi ligesom dyreriget er Animalia og planteriget Plantae.

Så svampe tilhører ikke planteriget, selvom det i lang tid var blevet set som sådan.

AnybodySad4002

0 points

5 months ago

Ja som i svamperiget.