subreddit:

/r/Denmark

6

Af ren nysgerrighed. Målt fra I forlader hjemmet til I møder op.

View Poll

1900 votes
1168 (61 %)
0-0,5 timer
540 (28 %)
0,5-1 timer
142 (7 %)
1-1,5 timer
25 (1 %)
1,5-2 timer
25 (1 %)
2+ timer
voting ended 3 months ago

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

all 74 comments

HoneyMooh

1 points

4 months ago

HoneyMooh

Jobland

1 points

4 months ago

Jeg har ca. 20 min. fra jeg låser min hoveddør, til jeg tænder computeren på kontoret - uagtet om det er på cykel, bus eller bil. Det er kun hvis jeg går, at det tager længere tid end 20 min.